Продължава проектът „Обществена трапезария”

Продължава проектът „Обществена трапезария”

На територията на Община Криводол продължава реализацията на националния проект „Обществени трапезарии”, финансиран от Фонд „Социална закрила” на Министерство на труда и социалната политика с нов подбор на бенефициенти.

Периодът, през който ще се предоставя услугата е от 2 януари до 30 април 2014 г.

Срокът за подаване на документи е от 9до 16 декември 2013 г. в сградата на Общинското предприятие „Социални и комунални дейности” в Криводол.

От услугата ще се възползват 80 лица.

Целевите групи, които ще бъдат обхванати са лица и семейства на месечно подпомагане, лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии.

 Коментари2013-12-06 15:57:20