Оптимистичен бюджет за Бяла Слатина

Оптимистичен бюджет за Бяла Слатина

С повече от 500 хил. лв. е увеличен проектобюджетът на Община Бяла Слатина за следващата година. Според предварителните разчети общината ще разполага с 12 млн. лв. за финансиране на дейностите си. Параметрите на местните финанси бяха представени по време на публично обсъждане в петък от Татяна Пеняшка - Директор на дирекция „Бюджет и счетоводство”.

Кметът на Община Бяла Слатина инж. Иво Цветков представи рамката на най-важния финансов документ, като акцентира върху основните моменти. През следващата година са предвидени увеличение на разходите за издръжка на образованието. С 10 процента е предвидено увеличение на капиталовите разходи на общината. Увеличени са средствата за подпомагане на спорта, както и за дофинансиране на детските заведения. Заложено е увеличение на средствата за ремонт на МБАЛ „Бяла Слатина” и ремонт на централната градска част. Предвидено е също закупуване на техника за ОП „Чистота и строителство”.

По време на срещата бяха представени и европейските проекти, по които Община Бяла Слатина ще работи през следващата година. По ОП „Околна среда” продължава работата по водния цикъл на града. Общината ще работи също по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Административен капацитет” и „Развитие на селските райони”, по която се предвижда рехабилитация на водосъбирателната мрежа в селата Търнава, Габаре, Галиче и Попица на стойност 2 831 688 лв.

 


Коментари2013-12-02 16:32:31