Младите хора - знаещи и можещи европейски граждани

Младите хора - знаещи и можещи европейски граждани

Eкипът на Областен информационен център – Враца проведе среща с млади хора на 29 ноември в Община Бяла Слатина. Събитието се проведе в ресторант „Скът“ в сградата на общината. Темата на събитието бе „Младите хора – знаещи  и можещи европейски граждани“. В рамките на срещата беше обсъдено значението на Кохезионната политика за България, разработване на проект – основни стъпки, презентации „Как да разработваме проекти?, бюджетиране, информация и публичност“. В срещата взеха участие  млади служители от общинска администрация и младежи до 29 год.


Коментари2013-12-02 12:41:30