Мездра дарява 1000 евро за изграждането на комплекс в Украйна

Мездра дарява 1000 евро за изграждането на комплекс в Украйна

Общински съвет - Мездра подкрепи призива на Международния благотворителен фонд „Хан Кубрат” за даряване на средства за изграждането на Мемориален комплекс „Хан Кубрат” край с. Мала Перешчепина, Полтавска област, Република Украйна. Това стана на ноемврийската сесия на местния парламент, на която бе решено Община Мездра да отпусне за реализиране на родолюбивата инициатива левовата равностойност на 1000 евро. Предложението е на председателя на ОбС инж. Делян Дамяновски. Досега патриотичното начинание е подкрепено финансово още от Националната асоциация на председателите на общински съвети в Република България, Община Пловдив, Посолството на Р България в Украйна и от множество частни дарители.

 

По предложение на Инициативен комитет от граждани Общинският съвет реши да именува площада между кв. 42, 52, 56 и 57 по плана на гр. Мездра с името „Македония”. За целта на пл. „Македония” ще бъде монтирана каменна стела с надпис и ще се поставят указателни табели и кратка информационна табела относно именуването на площада.

Съветниците приеха нова Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, допълнение и изменение в Наредба №1 за поддържане и опазване на обществения ред на територията на община Мездра и условията за включване в системата за разделно събиране на отпадъци през 2014 г.

Взети бяха решения за разпореждане с имоти - частна общинска собственост в с. Боденец, Върбешница и Старо село, за ликвидиране на съсобственост чрез изплащане дела на Община Мездра в имот в гр. Мездра и за предоставяне на земеделски земи от Общинския поземлен фонд за възстановяване правото на собственост на наследниците на имоти в землищата на с. Типченица, Лик и Ослен Криводол. Одобрен бе и Подробен устройствен план за разширяване на плувен комплекс „Оазис” в с. Зверино.
2013-11-29 15:21:52