Мездра стартира с бюджет от 11.6 млн. лв.

Мездра стартира с бюджет от 11.6 млн. лв.

На 27 ноември при голям интерес се проведе обществено обсъждане на проекто-бюджета на община Мездра за 2014 г.

Кметът Иван Аспарухов направи подробна презентация по пера и обясни новите моменти за предстоящата година. Философията му се изразява в запазване на обема на предоставяните публични услуги в рамките на ограничен финансов ресурс, при намалени постъпления от собствени приходи. Рамката на бюджет 2014 г. е в размер на 11 610 847 лв., от които 6 265 874 лв. за делегирани държавни дейности, 5 192 775 лв. за общински дейности и 152 198 лв. дофинансиране на държавни дейности. При делегираните от държавата дейности се наблюдава увеличение от 74 324 лв. Увеличени са стандартите за издръжка на дете в детска градина, предучилищните групи и яслите, съответно с 20, 23 и 13 лева. За един ученик в средните училища стандартът е увеличен с 18 лв. , а за профилираните гимназии с 47 лв. Така функция образование е в размер на 4 113 542 лв. за следващата година, което е над една трета от бюджета.

За местни дейности община Мездра ще получи изравнителна субсидия в размер на 1.1 млн. лв. „За съжаление, тъй като работим добре и изпълняваме всички показатели, общината ни е от тези, за които няма увеличение на изравнителната субсидия, но важното е, че правителството я разпределя според предложената от НСОРБ методика”, коментира фактите Аспарухов.

Капиталовата програма на общината ще е в размер на 920 000 лв. 620 100 лв. са от държавния бюджет, като те са със 101 хиляди повече от миналата година. От тях 342 500 лв. са за ремонт на общински пътища. 300 000 лв. ще инвестира общината от приходи от продажба на имоти и от концесии за скални материали. Над 210 000 лв. ще отидат за закупуване на материали за работещите по програми за заетост.

Иван Аспарухов акцентира на факта, че 255 хил. лв. струва уличното осветление, 873 хил. лв. са предназначени за чистота, а 169 524 лв. за озеленяване.  15 000 лв. допълнителни средства ще получат читалищата от община Мездра. Значителна част от средствата за култура ще дойдат от спечеления проект за „Фрий фест- магията на Мездра”. Около 650 000 лв. със знак минус в бюджета са трансферите и лихвите по кредитите за реализацията на мащабните европейски проекти, но след финализирането им значителна част от средствата ще бъдат покрити, заяви още кметът. В обсъждането участваха кметове на селища, директори на училища, ръководители на социални институции на територията на общината, както и общински съветници и служители на администрацията.

 

 

 


Коментари2013-11-28 14:17:52