Над 400 бедни останаха без помощи

Над 400 бедни останаха без помощи

В Областна администрация – Враца е получен сигнал за неизплатени социални помощи на над 400 души в Домашен социален патронаж в град Бяла Слатина. Социалните помощи са осигурени от Български червен кръст, но не достигнали до нуждаещите се, тъй като техните имена не са фигурирали в списъците от 2012г.
Случаят е сведен до знанието на директора на Регионална дирекция „Социално подпомагане“ – Димитрийка Цанова.


Коментари2013-10-24 11:20:53