Ученици демонстрират отличен английски

Ученици демонстрират отличен английски

На 17 октомври в залата на СОУ „Христо Ботев” - Козлодуй се проведе Общински кръг на Първото национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език.

В надпреварата се включиха учениците, обучаващи се в профилираните паралелки в гимназиален етап, където учебният план позволява задълбочено изучаване на английски език. Учениците показаха отлични комуникативни умения по темата „За да бъде дълготраен мирът, всеки от нас трябва да стане негов посланик”. С отлично формулирани тези по темата и с подходящи убедителни аргументи гимназистите с ерудиция и интелект подържаха тезата. Учениците показаха стройна структура, логични изводи и заключения при изказванията си, добре подбираха лексикалните средства и граматичните конструкции. Двама от участниците - Димитър Патроев от ХІІ а клас и Теодора Маданска от Х а клас, показаха изключителни за възрастта и образователния си статус лингвистични умения, те очароваха комисията по оценяване и заслужено оглавиха класацията за всяка от възрастовите групи.

Устните презентации на учениците бяха с творческо излъчване, богато въображение, а словесните аргументи се подкрепяха умело от артистичните способности на участниците - демонстриращи ораторски умения, запленили публиката, гостите и журито. Бурните аплодисменти бяха заслужени след края на всяко лично представяне. Удовлетворени и със самочувствие, учениците ще участват в областният етап на състезанието в навечерието на Деня на народните будители. Ползотворна е и екипната учителско – ученическа съвместна дейност, а професионализмът на учителите по английски език в СОУ ”Христо Ботев”-Козлодуй Красимира Богданова и Елена Кугатова отново е доказан на практика и е с траен ефект.

 

 

 

                        

 
2013-10-22 13:25:08