Община Мездра с награда за иновации и добро управление

Община Мездра бе удостоена със сертификат за присъждане на Европейски етикет за иновации и добро управление.

Това стана по време на IX Годишна среща на местните власти, организирана от Националното сдружение на общините в Република България (НСОРБ), която се проведе в курортен комплекс „Албена”. Наградата връчи министърът на регионалното развитие Десислава Терзиева, председател на Националната комисия за присъждане на Етикета, акредитирана от Съвета на Европа (СЕ). От името на Община Мездра Сертификатът и кристална сфера получи зам.-кметът инж. Генади Събков.

Престижното отличие се давана Община Мездра за спазване на 12-тепринципа на добро демократично управление на местно ниво,приети от страните-членки на СЕ: 1) Честно провеждане, представителност и обществено участие по време на избори; 2) Отзивчивост; 3)Ефикасност и ефективност; 4) Откритост и прозрачност; 5) Върховенство на закона; 6) Етично поведение; 7) Компетентност и капацитет; 8) Иновации и отвореност за промени; 9) Устойчивост и дългосрочна ориентация; 10) Стабилно финансово управление; 11) Човешки права, културно разнообразие и социално единство; 12) Отчетност.

„Тази награда е доказателство, че работим в правилната посока за реализиране на една от основните цели в Програмата за управление на Община Мездра през мандат 2011 - 2014 г.: достъпни, бързи и съвременни услуги на населението”, коментира кметът Иван Аспарухов. Тя е признание за успешното прилагане на принципите за добро демократично управление, за качеството на публичните услуги, които предоставяме на гражданите, и за добрите практики при изпълнение на нашите публичниполитики. Този Сертификат удостоверява постигнатото високо качество на управлението в общината и ангажираността ни да прилагаме европейските принципи на добро управление”.

На Годишната среща на местните власти в „Албена” с Европейски етикет за иновации и добро управление бяха удостоени още 15 общини:Бяла Слатина, Димитровград, Добрич,Долна баня, Кирково, Кнежа, Перник, Поморие, Русе, Свищов, Смядово,Смолян, Столична община, Трояни Търговище.Периодът на валидност на Сертификата е двегодишен, 2013-2015 г. През 2011 г., когато наградата беше присъдена за пръв път, с нея се сдобиха обшините Димитровград, Добрич, Долна баня, Карлово, Кирково, Кнежа, Лясковец, Перник, Свиленград, Свищов, Смолян, Столична община и Търговище.

 


Коментари2013-10-17 10:50:54