Криводол търси 870 хил.лв. от бедствия, за да довърши дига

12 съветници взеха участие в проведената на 11 октомври извънредна сесия в Криводол.

Съветниците приеха промяна в разпределението на капиталовите разходи, като допълниха с 46 998 лв. средствата за дофинансиране ремонта на училището в Ракево. Парите се взимат от съфинансирането на проекта за дига на р. Лева, който няма да стартира до края на годината. Те приеха и две точки със социален характер. С 50 % бе намалена таксата за градина в приемно семейство и такива, които се отглеждат при близки или роднини. Безвъзмездно на ДКЦ-1 ЕООД Враца бе предоставена площ от 48 кв.м. за запазване на съществуващата лаборатория. Утвърдена бе и мрежата от учебни заведения и числеността на учениците в тях, като дофинансиране от 2500 лв. ще получи училището в Ракево.

Категорично бе отхвърлена докладна, внесена от председателя Юрий Кацарски за обезщетяване с 1.1 млн.лв. на три дружества. На 21 април 2011 г. те са закупили от община Криводол три терена от 160, 173 и 195 дка в Градешница и Лесура за построяване на фотосоларен парк, но проектът не бил реализиран. Другият оспорван въпрос бе за осигуряване на средства за цялостно изграждане на дига на река Лева. Кметът Петър Данчев предложи съветниците да гласуват да бъдат осигурени средства в размер на 836 000 лв. от бюджета, за да се реализира спечеления проект по ОПРР. Той обясни, че очаква от комисията по бедствия и аварии да бъде отпусната тази сума и цялостната дига в района на пистата да бъде направена. Ако средствата не бъдат дадени, общината ще прекрати проекта и ще върне спечелените средства. Причина е грешка на проектанта, който е предвидил дига от 400 м, а не от 800, колко всъщност са необходими, за да се защити града.


Коментари2013-10-15 09:38:39