Проект дава шанс на децата в неравностойно положение

Пресконференция по проект „Център за социално включване” се проведе в Бяла Слатина на 8 октомври. Наталия Костадинова – председател на сдружение „Първи юни” представи целите и дейностите по проекта. На събитието присъстваха също партньорите по проекта Красимир Петков и Николай Алексиев – председател на НЧ „Надежда”.

Проекта обхваща 19 деца и младежи, настанени в Дом за деца и младежи с умствена изостаналост „Надежда”- Търнава, и 20 деца и младежи с интелектуални затруднения от общността. Основна цел е разширяване на предоставяните услуги за подобряване на благосъстоянието на представители на целевите групи.

Екип от двама социални работника и трима специалисти - водещи на терапевтични ателиета с направления - изобразително изкуство, музикотерапия и приложни изкуства, ще предоставят услуги на децата и младежите с помощта на още 10 доброволци.

Очакваните резултати за включените деца и младежи са подобряване на емоционалното и психологическото състояние. Центърът за социално включване ще бъде услуга, която допълва услугите, предоставяни на деца и младежи в дом „Надежда”. Услугата ще се предоставя в помещение в НЧ „Развитие – 1892”. Партньори в изпълнение на проекта са ДДМУИ „Надежда” и НЧ „Развитие – 1892”.

Проектът се финансира от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Общият бюджет на проекта е 18 057,42 евро от които 1809,73 евро е собственият принос.


Коментари

  1. Какво прави свестен човек като Николай Алексиев до тези двама осъждани?! Този до кога ще е директор на дома в Търнава? Не беше ли съден за педофилия ?!


2013-10-11 09:32:31