Училището в Селановци грабна “Златна ябълка”

Училището в Селановци грабна “Златна ябълка”

Тази година ОУ “Н. Й. Вапцаров” в Селановци  отпразнува своята 55-годишнина - повод за равносметка и нови надежди.

През цялата година различни събития, организирани от ученици и учители преминаха под знака на годишнината. Такива бяха срещата на работилите през изминалите години в училището под надслов “Звънецът бие отново за Вас...”, проведена на точната дата на откриването на училището - 12 януари, издаването на стихосбирка на Д. Гергова “За къде се забърза, Живот?”, впечатляващият концерт-спектакъл “Едно училище на 55 пише и получава своите писма”, проведен на 24 май. Едни от изключително успешно реализирани дейности в училището са проведените четири двумодулни обучения за родители и учители по два различни проекта - “Да минем под дъгата”, финансиран от ЦОИДУЕМ и по Национална програма “Участвам и променям”. Партньор в обучението беше Асоциация “Родители”. Впечатлени от дейността на училището, представителите на Асоциацията го номинираха за ежегодния конкурс на Националната мрежа за децата “Златна ябълка” в категория “Училище”. Наградата “Златна ябълка” бе връчена на 29 юни 2013 в Националния куклен театър като признание за “...принос към живота и благосъстоянието на българските деца”.

Ева Борисова, член на УС на Асоциация Родители, получи наградата на Национална мрежа за децата “Златната ябълка” за цялостен принос за нейната активна работа за отстояване правата на децата и семействата. Наградата е признание за последователните й усилия и активна позиция в защита на интересите на децата на България и приноса й за изграждане на Национална мрежа за децата като обединение на неправителствените организации, ангажирани с подобряването на детското благосъстояние в цялата страна.

Наградата “Златната ябълка” в категорията “Училище” спечели ОУ “Н. Й. Вапцаров” - Селановци. Наградата прие директорката на училището Петя Русинова. Тя докосна всички присъстващи на церемонията, като прочете стихотворението “Огледало” на Детелина Гергова, учител в учебното заведение. “Огледало” е част от стихосбирката “За къде се забърза, Живот?”, посветена на 55-годишнината на училището.


1


2013-10-10 12:39:48