ЛРД – Бяла Слатина на 120 години

120-годишен юбилей отбеляза Ловно-рибарското дружество в Бяла Слатина.Празникът бе уважен от Иван Петков – председател на УС на НС на СЛРБ. Официални гости бяха още Венцислав Василев - областен управител на Враца, Сашко Каменов - директор на Регионалната дирекция по горите в Берковица, ТихомирТрифонов – зам.-кмет на община Бяла Слатина и Веселин Гопов – служба КОС при РПУ. Честването бе открито с внасяне на знамето на Сдружението и тържествено слово на Румен Димитров – председател на Сдружението, който приветства гостите и направи историческа ретроспекция от създаването на дружеството до днес. Освен, че ЛРД Бяла Слатина е със 120 годишна история, то е едно от най-старите ловни организации у нас и е сред основателите на Националната организация.

УС на ЛРД – Бяла Слатина удостои с почетни грамоти и плакет дългогодишни деятели и хора с големи заслуги към изграждане на дружеството и ловното стопанство. Първият награден бе Иван Петков – за дългогодишно сътрудничество и принос. Плакет и грамота получиха също Венцислав Василев, Община Бяла Слатина, проф. Нино Нинов, РД по горите в Берковица, Ради Радев – ръководител на организационния отдел на СЛРБ, Георги Младенов – координатор на НС за ЛРД в Бяла Слатина, Веселин Гопов от служба КОС, Дано Данов – за заслуги в популацията на дивечовото богатство на територията на Сдружението, Павел Къшев, Иван Мавров, Александър Алексиев и Недко Николов –  бивши председатели на ЛРД и заслужилите деятели Иван Попов, Рашко Райков, Димитър Генов – състезател и инструктор по ловна стрелба, Георги Кръстев – организатор на Сдружението и специалист по лова.


Коментари2013-10-07 09:28:27