Двуцветни чинове посрещнаха ученици

Учебната 2013/2014 г. СОУ "Христо Ботев" - Козлодуй посрещна децата от начален етап с атрактивни класни стаи с красиви рисунки по стените и двуцветни едномесни чинове. Ученици и родители останаха очаровани от новата придобивка. Съвременно оборудване е закупено и за физкултурния салон на козлодуйското школо. Всички класове, от първи до четвърти, имат нови училищни униформи.

Училището посреща новата учебна година с изпълнен план-прием. 450 са учащите в него на едносменен  режим на обучение, 22 са първокласниците, 26 са в 9-ти клас с профил „Туризъм” и 26 в профил „Природо-математически” с подготвителен клас „Английски език”.

От тази година СОУ „Хр.Ботев” започва работа по проект „Иновативно познание в учебните часове и в извънкласните форми” програма „Коменски” с партньори от четири страни. По проект УСПЕХ 19 групи развиват богата извънкласна дейност, разказва директорът Николинка Тодорова.

 


2013-09-20 14:05:50