6 студенти изпрати ПГСС „Хр.Ботев”- Бутан

137 ученици се обучават през настоящата учебна година в Професионалната гимназия по селско стопанство в Бутан. Те ще усвоят специалността „Растениевъд”, която е една от защитените професии и затова е на второ място по субсидии за един ученик, разказва директорът Нина Балабанова. Гордост за завършилия випуск са 6-имата студенти в Техническия университет в Русе, Лесотехническия в София, както и във Враца. Ползотворно влияние върху учебния процес са изиграли проект „Ученически практики” и УСПЕХ. Практиката в реалния бизнес и стипендиите от 300 лв. са стимулирали учениците. През тази учебна година се очаква в нея да се включат повече ученици- 45, тъй като такава възможност има и за единадесетокласниците, навършили 16 години. 30 абитуриенти е изпратила гимназията през миналата година, като 25 освен дипломата, са получили и свидетелство за втора образователна степен „Растениевъд”. 5 групи осъществяват разнообразни кръжочни дейности по проект УСПЕХ, който осмисля свободното време на учениците.
2013-09-18 09:54:54