Започва ремонт на улици и пътища в Мездренско

Стартира основен ремонт на една част от уличната и от IV-класната пътна мрежа в община Мездра.

Напълно ще бъдат реконструирани 3 улици в Мездра - „Стефан Караджа”, „Чавдар войвода” и „Баданец”, и 13 улици в селата Зверино, Моравица, Типченица, Горна и Долна Кремена, Дърманци, Ребърково, Люти дол, Люти брод, Елисейна, Очин дол, Руска Бела и Крапец.

Същевременно ще бъдат ремонтирани площадите в Лик и Цаконица, както и шест участъка от общинската пътна мрежа: Мездра - Боденец - Крапец/  Върбешница - Враца, Боденец - Върбешница, Горна Кремена - Върбешница, Старо село - Брусен - Мездра, Синьо бърдо - Ослен Криводол - Лик - Дърманци и Зверино - Оселна.

„Става дума за цялостно асфалтиране или за полагане на нова бетонна настилка на уличните платна и участъци от IV-класната пътна мрежа, а не само за тяхното „изкърпване”, уточни кметът на общината Иван Аспарухов, който наскоро сключи договори с фирмите-изпълнители, спечелили обявената обществена поръчка. Ремонтът на 13 от 16-те улици и на двата селски площада ще бъде извършен от врачанското СД „Гарант 90 - Цонев и сие”, а на останалите 3 улици - от ДЗЗД „Пътища Северозапад 2013” - Монтана. Четвъртокласните шосета ще бъдат рехабилитирани от столичното дружество „Автомагистрала” АД.

За реконструкцията на 24-те инфраструктурни обекта са осигурени над 570 000 лв. собствени средства и целева субсидия. Парите са заложени в капиталовите разходи в бюджета на Община Мездра за тази година.
2013-09-09 15:54:41