»маме амбици€та да променим √алово

»маме амбици€та да променим √алово

ћалкото ор€ховско село √алово изглежда оживено в навечерието на традиционни€ си събор.

»зц€ло преасфалтираната главна улица с€каш е вдъхнала самочувствие на местните хора. У”лица У√еорги ƒимитровФ, дълга 4 км, не беше ремонтирана от 30 години.

¬сички се радваме на новата асфалтова настилка. ѕоставихме и 6 Усп€щиФ полицаи, защото повече от 50 деца игра€т в центъра и не искаме да има инциденти. ¬ момента чертаем пешеходни пътеки, ще бо€дисаме и мантинелите, разказва кметски€т наместник Ќиколай Ќиколов, който се труди редом с останалите работници. ѕрез юни е поел предизвикателството да отговар€ за родното си м€сто. У—елото ни беше много занемарено. «а малкото време усп€хме основно да го почистим, като активно работиха 22-ата, които отработват социалните помощи. ”чудващо е, че сме от малкото селища, които н€мат назначени по програмите за временна заетост. “върдо ще кандидатстваме за поне 10 бройки към Ѕюрото по труда в ќр€хово. “ова ще ни даде възможност да вършим повече неща, а и ще осигурим заетост за безработните, см€та Ќиколов.

Ѕогатството на ор€ховското село е хубавата зем€. 19 000 декара се стопанисват от фирми на ¬алентина и Ќиколай Ќиколови, —ветлин »лчовски и Ќиколай ћиловски.† ¬ √алово се произвежда и най-хубави€ мед в региона, заради чистата природа. ќколо 230 човека живе€т в √алово. ѕоловината са пенсионери, а горе-долу толкова и роми. “ук обаче почти не стават кражби. У’ората ми имат уважение, защото ме познават като полицаи. ƒобре работим с инспектор ѕетко ѕетков, който прави приемна за хората два пъти седмично, разказва кметът. «начително се подобриха и услугите за нашето население, след доставката на нов принтер и софтуер, които улесн€ва работата на специалиста »на јнгелова.

У¬ъпреки, че е трудно, мисл€ да си вдигна летвата високо. јко н€маме цели, значи и нищо н€ма да свършим, сподел€ амбициозни€т кмет. ѕървата ми цел е да направим компютърна зала за децата на селото. »скаме да ни предостав€т компютрите, а сами ще ремонтираме ста€ в бившето училище, където се помещава и кметството. ўе изготвим и проект за детска площадка, тъй като преди време той е бил УоткраднатФ за съседно село. ≈дин от най-големите ни проблеми е възстанов€ването на каналите, които събират отпадните и дъждовни води от ц€лото село. “е са пропаднали и се запушват. ўе търсим средства по бедстви€ и аварии и други програми, за да ги ремонтираме както тр€бва, а не частично, разказва Ќиколай Ќиколов.

ѕо-различен от досегашните ще бъде и традиционни€ събор. «а първи път в празничната програма ще вземат участие местните деца. ¬иктор ћурадов ще рецитира стихотворението УЌаше селоФ, а шест млади танцьори от месец репетират народни хора, които ще изпълн€т за първи път на събора. Ќа 6 септември на площада в √алово сво€ талант ще покажат самодейците от читалищата в ќстров, Ћесковец, —елановци и калушарите от ’ърлец, а на 7 септември програмата ще е изц€ло от ор€ховското читалище УЌадеждаФ. «а първи път всички участници в програмата ще получат грамота и дървена лъжица с проекто-герба на √алово- красив жълт слънчоглед. ќт кметството се над€ват всички жители и гости да останат доволни от празника, а следващи€ септември √алово да го посрещне още по-китно и красиво.†††


1
2
3

 оментари2013-09-07 01:29:35