Симеон Шарабански: Напредва водният цикъл на Кнежа

Симеон Шарабански: Напредва водният цикъл на Кнежа

Г-н Шарабански, каква се очертава настоящата 2013 г. за община Кнежа?

Годината е значима, защото започна реализацията на част от мащабния проект за воден цикъл на град Кнежа. На 21 март направихме първа копка на частта за водопровод и канализация. Вече имаме изпълнени около 30 % от предвидените дейности. По него имаме преведени 4 млн. лв. аванс и направихме първа заявка за междинно плащане. То е на стойност около 3 млн.лв. На 6 август направихме първа копка и на пречиствателната станция за отпадни води. Вече започна наливането на фундаментите. Общата стойност на обекта е 7.9 млн.лв. Създали сме организация за добрата реализация на проекта. Правят се ежеседмични оперативки с участието на всички ангажирани по проекта страни, включително надзора и за засега проектът върви добре. Планираме през следващата година да кандидатстваме за финансиране на втория етап от водния цикъл, така че да бъде изградена канализация на всички улици. Неговата стойност ще е около 70 млн.лв.

 

Имахте доста спечелени проекти по Програмата за развитие на селските райони. Какво се случва с тях?

Наистина, в края на миналата година подписах проекти за 6 млн.лева. Те са предназначени за изключително важни обекти- превръщането на старата гимназия в Дневен център, ремонт на пътя Кнежа-Бреница и допълнително водоснабдяване на Лазарово и Бреница. За съжаление от управляващия орган още не са ни съгласували конкурсните процедури и строителните работи ще останат за следващата година.

 

Кнежа е една от малкото общини, която не само има одобрена Местна инициативна група, но и тя е от малкото добре функциониращи. Какви проекти са одобрени по нея?

Благодарение на доброто партньорство и качествения екип МИГ-Кнежа работи наистина добре. Досега чрез нея са одобрени 5 проекта- три частни и два общински. Наскоро подписахме договорите за тях. Първият е за ремонт на читалище “Борба” в Кнежа. Той е на стойност 320 000 лв. и включва саниране, изолация, дограма и оборудване. Вторият ни проект е за изграждане на 4 детски площадки- 3 в Кнежа и 1 в Лазарово. Отпуснатите средства за тях са 140 000 лв. Подготвили сме и други два интересни проекта, с които ще се кандидатства пред МИГ-а. Те са за ремонт на спортната зала и за изграждане на стрелбище за спортна стрелба, като бенефициент по него ще бъде Ловно-рибарското ни дружество.

 

Прави впечатление, че това лято се правят всички пътища, които водят към града ви. Настина ли е така?

Това е така, макар заслугата да е на Агенция пътна инфраструктура. Може би към края на 2013 г. наистина ще се радваме на нови пътища към Плевен, Враца и Червен бряг. Много години очакваме това да се случи. Нашият принос ще бъде изграждането на модерно кръгово кръстовище, което да отвори центъра ни. Проектирали сме го и въпреки, че е републикански път, ще заделим средства от следващия бюджет за него.

 

Ще продължите ли да подкрепяте общинската болница?

Да, очакваме възстановяването на около 500 000 лв., собствени средства на общината, с които сме съфинансирали европейски проекти и предстои да ни бъдат върнати. От тях 80 000 лв. ще бъдат за МБАЛ-Кнежа, която се стабилизира и работи добре. С останалите ще изпълним редица наши общински мероприятия, които сме забавили заради липсата на средства.

 

Очаква ли се увеличение на безработицата след края на двете програми, финансирани по “Човешки ресурси”?

За съжаление, да. От 1 септември 200 човека ще останат без работа. Само на 50 лица, които са назначени за 9 месеца, срокът ще бъде удължен до 12. Лошото е, че от ноември 2012 г. общината няма одобрен нито един проект за заетост, което е явно тенденциозно. Надявам се занапред да не е така. След актуализацията на бюджета новото правителство вероятно ще пусне подобни мерки.

 

Какво предвиждате за тазгодишния панаир?

Той ще бъде отново скромен и семпъл, заради кризата. Имаме бюджет от 3000 лв. одобрен от ОбС и още около 9 000 лв. от наем на атракционите, които ще изразходваме. Отново ще има изложби, лятно кино, а концертите ще бъдат на Северняшки ансамбъл Плевен и на съставът за латино музика Дел Падре. На всички наши съграждани и техните гости пожелавам приятни изживявания и весели панаирни дни.

 


1
2
3

Коментари2013-08-31 10:43:25