Стартира изпълнението на проекта Free fest „Магията на Мездра”

Стартира изпълнението на проекта Free fest „Магията на Мездра”

Община Мездра започва изпълнението на проекта Free fest „Магията на Мездра”, който ще бъде финансиран по линия на ОП „Регионално развитие” на ЕС.

Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ подписаха в столицата кметът Иван Аспарухов и и. д. главен директор и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Снежина Славчева. Проектът ще бъде финансиран по схема BG161PO001/1.1-10/2010 „Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”.

Той е на обща стойност малко над 515 000 лв., а срокът за неговото реализиране - 24 месеца, т. е. до края на август 2015 г. 95% от средствата (около 490 хил. лв.) ще бъдат отпуснати от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет, а останалите 5% (25 хил. лв.) е собственият принос на Общината. Партньорска организация е градското НЧ „Просвета - 1925”.

Фри фестът„Магията на Мездра” ще се проведе в началото на традиционните майски празници на културата през пролетта на 2014 и на 2015 г. Той ще продължи четири дни, като се предвижда да стартира на 3 май с посрещане на ж. п. гарата на „Музите на съвременните изкуства”, символизиращи новите творчески стилове, които ще се срещнат в центъра на града с „Музите на традиционните изкуства”.
2013-08-28 13:00:45