Облагородяват парк в Оряхово с 1.2 млн. лв.

Облагородяват парк в Оряхово с 1.2 млн. лв.

Община Оряхово спечели 1.2 млн.лв. за възстановяване на парка в местността Централно дере.

Средствата се отпускат по програмата за трансгранично сътрудничество Румъния-България. Проектът ще се изпълнява в партньорство с община Бекет, Румъния. Предвижда се построяване на културно-информационен център, благоустрояване на парка, изграждане на спортни съоражения и атракции. По същия проект в Бекет ще бъде ремонтирана зала за културни прояви и информационен пункт. Паркът в Оряхово е с площ 53 дка. Върху тях ще бъдат изградени три тераси със зони за спорт и отдих. Ще има три детски площадки, спортни игрища за футбол, баскетбол и волейбол, естрада за културни прояви. Инфраструктурата ще включва алеи, беседки, пейки, мостчета, шадраван с фонтани, цветни алеи, парково осветление и паркинг.

С реализирането на проекта се цели подобряването на имиджа и развитие на туристическите дадености на крайдунавския регион.

 


Коментари2013-08-27 13:23:42