Бяла Слатина поема лидерството в трансграничен проект

Бяла Слатина поема лидерството в трансграничен проект

Бяла Слатина поема лидерството във важен трансграничен проект за бизнес сътрудничество. Проектът „Промоционална мрежа за трансгранично бизнес сътрудничество” и се осъществява още от Търговско-промишлена палата - Враца,Земеделска индустриална и търговска камара, окръг Олт - Румъния и община Бекет - Румъния.

В художествената галерия в читалище „Развитие 1892” вчера се проведе форум за бизнес възможностите, организиран от Търговско - промишлена палата гр. Враца, на който бяха презентирани бизнес-средата и възможностите за осигуряване на заетост в целевите региони: Враца, Плевен, Олт и Дожд.  На срещата присъства делегация от представители на бизнеса в окръг Олт, водена от президентa на Земеделската и индустриална и търговска камара в гр. Слатина, Република Румъния.

След официалната дискусия бяха осъществени срещи за бизнес - възможности между представители на бизнеса от Бяла Слатина и представители на бизнеса от окръг Олт,Румъния.


Коментари2013-08-21 11:59:59