Съветници избират личности за „Наградата на Криводол”

Съветници избират личности за „Наградата на Криводол”

Пет докладни записки ще внесе на редовното заседание на ОбС в Криводол кметът на общината Петър Данчев.

Две от тях са свързани с отчета на бюджета за първото шестмесечие на годината. Той ще предложи още утвърждаване на нещатна численост за осигуряване на бюджетни дейности. Очаква се да бъде взето решение за отдаване под наем на общински мери и пасища на животновъди за една година ,както  и промяна статута на имоти за реализация на инвестиционни предложения. Ще бъде спряна и дейността на новосъздадената общинска фирма „Тавтиомозис”. Очаква се съветниците да номинират личности за „Наградите на Криводол” с оглед предстоящия празник на града.


Коментари2013-08-16 11:10:57