Санират 5 учебни заведения в Мизия

Санират 5 учебни заведения в Мизия

От 1 септември ще започнат строителните работи за саниране на 5 учебни заведения в община Мизия. Мерки за енергийна ефективност ще бъдат приложени в ОУ „Хр.Ботев” с. Крушовица, ОУ „Отец Паисий” и ОДЗ „Пчелица” в Софрониево, ОДЗ „Детелина” в Мизия и ЦДГ „Калина” в Липница. Средствата в размер на 818 340 лв. са по спечелен проект по ОП „Регионално развитие”. Изпълнител на строителните работи след спечелена обществена поръчка е „Енергоремонт Козлодуй” ЕООД.

 „Това е важен проект, защото след неговото успешно приключване, завършваме с обновяването на материалната база в образованието, тъй като също с европейски средства санирахме средищното училище „Цанко Церковски” и ЦДГ „Незабравка” в Мизия”, заяви кметът на общината д-р Виолин Крушовенски.
2013-08-14 15:18:46