Администрации подобряват работата си

Администрации подобряват работата си

Във връзка с изпълнение на проект „Оптимизиране на функциите и подобряване на ефективността на общински администрации Криводол, Хайредин и Бойчиновци”, на 19 юлисе проведе фокус група със служители от Община Криводол.

Модератори на фокус групата бяха доц. Пепа Митева и ст.н.с. Маруся Ковачева. Тематиката беше съсредоточена към работата със стратегически и програмни документи, функциите на основните звена в администрацията, дългосрочни и годишни цели, мисия, визия. След проведени дискусии и анкетно проучване сред участниците ще бъдат изготвени анализи, които ще обобщят резултатите от проведената фокус група.

 
2013-07-22 16:51:09