Мездра завърши проект за интеграция на деца от малцинствата

Мездра завърши проект за интеграция на деца от малцинствата

Финалните дейности по проекта „Една приятелска ръка вземи” на ОДЗ №2 – Мездра бяха отбелязани с кръгла маса на тема „Обучение в дух на толерантност и недискриминация чрез съхраняване и развиване на културната идентичност”.

„Проект „Една приятелска ръка вземи” е създаден, за да подпомогне интеграцията на 42 ромски деца в ОДЗ №2 –Мездра и ЦДГ-Дърманци в нова образователна среда чрез съхраняване и развиване на културната им идентичност” – с тези думи ръководителят на проекта Атанаска Христова откри кръглата маса. За постигане на целите на проекта са обособени 3 целеви групи с 42 деца, 20 родители и 13 учители от основната сграда на ОДЗ №2-Мездра и база ЦДГ-дърманци. Проектните дейности се извършени съвместно с НЧ „Просвета-1925”-Мездра, което има дългогодишен опит в проучването, съхраняването и популяризирането на местното културно наследство.

Основните дейности обхващат период от 10 месеца (от 1 октомври миналата година до 31 юли тази година). Резултатите бяха показани в презентацията „Поспри, една приятелска ръка вземи” от Йорданка Дамянова – старши учител в детското заведение. Родителите разказаха за участието си в дейностите, а представители на различни нива и институции определиха проекта като успешен.

 


Коментари2013-07-19 15:32:43