Състезание по спортен риболов край Криводол

Състезание по спортен риболов край Криводол край Криводол

Днес се проведе традиционно организираният от Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни – Криводол Турнир по спортен риболов.

Състезанието беше на язовир „Агов дол” край Криводол, със съдействието на концесионера Марио Тончев. В тазгодишната надпреварата се включиха 17 деца на възраст между 10 и 18 години.

На първо място се класира Никола Велчев, на второ - Николай Найденов, а трето място зае Огнян Огнянов. Грамотите на победителите и участниците връчи Маргарита Петрова – секретар на Местната комисия. На състезанието присъстваха обществените възпитатели Иван Симеонов и Йорданка Христова, Петранка Петрова – социален работник „Закрила на детето”, Галина Маркова – гл. експерт „Хуманитарни дейности”, Таня Данова – медицинско лице.

Следващият турнир от Програмата е по тенис на маса и ще се проведе на 23 август.


 

 

 
2013-07-11 14:37:34