Община Мездра задели 16 хил. лв. за новородени

Община Мездра задели 16 хил. лв. за новородени

Близо 250 хил. лв. е заделила Община Мездра през последните пет години за насърчаване на раждаемостта.

Общо 60 новородени през първото шестмесечие на тази година ще получат еднократна парична помощ от Община Мездра. За целта в местната хазна са заделени 16 500 лв., с които ще бъдат стимулирани родилките, подали молби в установения срок. За първо дете размерът на помощта е 350 лв., за второ – 300 лв., за трето – 100 лв., като близнаците са равнопоставени. Условията за отпускане на еднократната помощ са: детето да е родено в община Мездра или на друго място поради медицински усложнения, и поне един от родителите му да има настоящ и постоянен адрес към 01.01.2013 г. на територията на общината. Целевите средства се отпускат в изпълнение на Решение 282/ 22.02.2013 г. на Общинския съвет, с което бе приет бюджетът на Община Мездра за тази година.

Мирослав ГЕТОВ


Коментари2013-07-04 16:38:46