Стартира нов проект по ОПАК в Бяла Слатина

Стартира нов проект по ОПАК в Бяла Слатина

Днес се проведе встъпителната пресконференция по проект „Модерна и ефективна администрация в община Бяла Слатина”.

Ръководителят на проекта Йоанна Иванова- секретар на общината и екипът Дарина Кръстева-Вълешкова и Росен Пенков представиха основните му цели и дейности. Общата стойност на проекта е 89 552.79 лв., като цялата сума е осигурена от Европейския социален фонд. С тези средства се предвижда да бъдат обучени 119 общински служители. Те ще преминат 13 обучения към Института по публична администрация, включително за електронно управление и е-правителство, както и върху новостите в правните проблеми на различните направления на общинската дейност. Предвидени са и обучения за работа в екип, лидерство, ръководни умения и техники за скоростно четене.


Коментари2013-07-02 13:41:16