Кметове искат ускоряване работата по 7 блок

Кметове искат ускоряване работата по 7 блок

В декларация кметовете на общини от Северозападна България настояват за ускоряване изграждането на нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ „Козлодуй”.

Тя е адресирана до Президента, председателя на НС, министър-председателя и министърът на икономиката и енергетиката. „Обръщаме се към държавната власт с намерение да покаже приемственост и със загриженост към нашия регион, който да си остане символ на ядрената енергетика чрез продължаване живота на 5 и 6 блок, изграждане на национално хранилище за РАО и нова ядрена мощност на площадката на АЕЦ Козлодуй”, заяви кметът на Козлодуй Румен Маноев.

В декларацията се акцентира на четири основни момента: че площадката в Козлодуй в последните четири десетилетия е доказала своята пригодност; че новата мощност ще бъде обезпечена с квалифициран персонал; има необходимата инфраструктура и вече се изгражда постоянно хранилище за РАО, което дава още по-добра икономическа ефективност на новата мощност. „Стартирането на подобен мащабен проект ще доведе до ръст на заетостта, производството и услугите и ще повиши жизнения стандарт в най-изостаналия икономически район на страната”, се казва още в документа. „Настояваме за ускорени действия по реализирането на проекта, което е наложително с оглед развитието на Северозападния планов район, енергийната независимост на страната и нейните позиции в енергийния сектор на Балканите и Югоизточна Европа”.

Декларацията е подписана от кметовете на общините Козлодуй, Оряхово, Хайредин, Мизия, Вълчедръм, Лом, Кнежа, Оряхово, Бяла Слатина и от заместник-областните управители на Враца и Монтана. Своята подкрепа изразиха още народните представители от ГЕРБ Тотю Младенов и Петя Аврамова.

 
2013-06-21 09:44:53