В АЕЦ “Козлодуй” започна мисия IPSART

Днес, 10 юни 2013 г., в АЕЦ “Козлодуй” започна двуседмична мисия IPSART (International Probabilistic Safety Assessment Review Team – Международен екип за проверка на Вероятностния анализ на безопасността) на Международната агенция по атомна енергия (МААЕ).

Целта е осъществяване на независима международна проверка на Вероятностния анализ на безопасността (ВАБ), ниво 1, на 1000-мегаватовите 5 и 6 блок. Мисията е един от инструментите на МААЕ за подобряване на качеството на ВАБ и за подпомагане на обмяната на опит и знания между страните членки на организацията.

По време на проверката екип от седем специалисти от САЩ, Швейцария, Русия, Унгария и Армения ще работи съвместно с експерти от българската атомна централа.
Мисията IPSART, която ще продължи до 21 юни, ще завърши с доклад с констатациите на експертите, който ще бъде предоставен на ръководството на българската атомна централа.
2013-06-11 16:29:47