Насочват ученици от Оряхово към професия

Ученици от Оряхово сe насочват към професия

На 5 юни в СОУ „Христо Ботев”-Оряхово, се проведе форум-дискусия на тема "Професионално образование и кариерно развитие". Мая Константинова – директор на училището, откри форума и представи гостите Галина Евденова – началник на РИО-Враца, инж. Митонка Червеняшка – началник на отдел „Инспектиране и организационно-методическа дейност” в РИО-Враца, Ерика Йончовска – ръководител на ЦКО в РИО-Враца, Филип Филипов кариерен консултант към РИО-Враца, Росен Добрев – кмет на Оряхово, Анатоли Кирилов – директор на Дирекция „Финансово счетоводни дейности и данъци”-Оряхово, Петя Еленкова – ст. експерт отдел „Образование”-Оряхово,Десислава Божидарова – директор на Дирекция „Бюро по труда”,Нели Дахлева – началник отдел „Закрила на детето”.

Целите на тези дейности са да покажат на учениците пътища за професионално израстване и да им осигурят достъп до реална работна среда. Приоритет на проекта е учениците да се реализират извън училище и да се адаптират към външната среда.

 
2013-06-05 17:08:29