БЮРО ПО ТРУДА - ВРАЦА

ДИРЕКЦИЯ”БЮРО ПО ТРУДА” - ВРАЦА

ул. “Стоян Заимов” №2, тел. 092/62-11-03


 

Работни места за специалисти с висше образование

1 Вътрешен одит

1 Учител, методик

1 Инженер, производство

1 Счетоводител, оперативен

1 Главен счетоводител

 

Работни места за специалисти с полувисше и средно специално образование

 

1 Организатор, пътнически транспорт

1 Оператор, токоизправителна станция

1 Електромонтьор, поддържане и ремонт на ел. мрежи

1 Техник, текстилно оборудване

 

Работни места за средно специално, средно професионално, средно общо и основно образование

2 Продавач-консултант

5 Оператор, производство на автомобилни компоненти

5 Монтажник, производство на автомобилни компоненти

1 Дърводелец, мебелист

1 Заварчик

10 Монтажник, електронни елементи

3 Шофьор, автобус

1 Оператор, машина за рязане на скални материали

1 Професионален домоуправител

2 Оператор, сигурност

1 Работник, поддъжка

2 Техник, промишлена електроника

10 Монтажник, изделия от пластмаса

5 Машине оператор, шиене на тапицерия

2 Автомонтьор

1 Охранител

2 Градинар

1 Помощник, готвач

1 Мияч, превозни средства

2 Технически сътрудник

3 Общ работник

1 Транжор

3 Обслужващ магазин

1 Сервитьор

1 Шофьор, такси

1 Монтажник, метални конструкции

1 Машинен оператор, шиене на облекла

1 Работник, спомагателни шивашки дейности

1 Машинен оператор, шиене

1 Диспечер, транспортни средства

3 Работник, поддръжка пътища

1 Машинист, ПСМ

 

 

 

 
2023-03-02 18:48:44