Нов еколог в Козлодуй

Нов еколог в Козлодуй

Лора Генова е новият еколог на община Козлодуй. Тя е от Белене. Когато разбира за обявата на Община Козлодуй, тя все още е по майчинство, но решава да опита и изпраща документите си, след което й се обаждат за интервю. На интервюто Лора е одобрена и от 11 март е назначена като еколог на общината. “Работила съм от 2004 до 2006 г. в Община Белене, на същата длъжност - еколог. После работих в парк Персина, отново в Белене. Там бях на длъжност “Връзки с обществеността”, но временно, преди първото ми майчинство. И от тогава - 2007г. до сега с малки прекъсвания съм била по майчинство с трите ми деца. През 1999 г. записах да уча в Пловдивския университет - специалност “Екология и опазване на околната среда”. После започнах работа в Белене и паралелно записах магистратура в Лесотехническия университет в София, задочна форма - специалност “Възстановяване на околна среда и екологичен мониторинг”, съобщава  козлодуйският сайт http://www.kozloduy-bg.info/.

Лора Генова вече е поставила първите си задачи в работния си график. Още в първите дни от назначаването й се сключва проектодоговор с фирма за разделно събиране на отпадъците в общината. Друг основен проблем, който тя вижда, са кучетата в Козлодуй. “Кучетата са голям проблем както за цялата държава, така и за град Козлодуй. Около 200 кучета има в града. Проблемът тук е попълването на популацията на бездомните кучета”. Зелената система е другият проблем за разрешаване, който новият еколог на общината си поставя да рeши в близко бъдеще. “Прави ми впечатление, че има зелени площи, но не се поддържат добре. Трябва своевременно да се зацветява, да се затревява. Друг приоритет е облагородяване на парковете, на градинките. Тези неща са ми акцентите, като първи задачи, които съм си поставила да стартирам като промяна.”
На въпроса какви качества трябва да притежава един човек, за да може да се справя успешно като професионалист в сферата на екологията, Лора Генова отговаря - “Трябва да си такъв човек, който, освен да обича природата, да има и ясна представа как се случват нещата, да познаваш законите, да си по-предприемчив, от някъде трябва да се започне, а не да се казва винаги, че това няма как да стане, понеже няма средства. И лека полека да се движат въпросите. Надявам се градът наистина да стане по-красив. Надявам се да има реални постижения, които да се виждат от хората и които да направят Козлодуй един истински европейски град”.
2013-04-16 11:17:24