- //

     -    //

“ ” .

  , , . 150 000 . .   , , . -, , , , 75- .

“ “ ”, . , , , , . , . . , . , , , , . . , ”, , - “- ” .

. , , , , , .

, , . , , , .

“” . . . - .

, , . . , .

400 . STEM , .

, . “ ”, „ “ ., 400 .

  " ".

 

 

 


2
3
6
8
11
20
21
25
29
31
32
999


2024-07-11 12:09:17