Цветанка Дамянова оглави Детска градина "Незабравка" в Мизия

Цветанка Дамянова оглави Детска градина

Цветанка Дамянова е новият директор на ДГ "Незабравка" гр. Мизия и филиалите й.  

След спечелен конкурс тя официално встъпи в длъжност в присъствието на официално встъпи в длъжност. Цветанка Дамянова е магистър по специалностите „Организация и управление на образованието“, „Предучилищна и начална училищна педагогика“, Държавно управление". Има квалификация в специалностите „Административни дейности и процеси", "Ресурсно подпомагане" и "Психология". С богат професионален опит тя работи в сферата на образованието от над 20 години, като преминава през всички позиции, включително начален учител, детски учител, ресурсен учител и специалист образование в общинска администрация.  

Тя получи цветя от колектива и от община Мизия, връчени й от Славяна Славкова- експерт "Образование".

 
2024-07-10 17:18:04