Калин Каменов е част от ВАЖЕН ръководен екип

Калин Каменов е част от ВАЖЕН ръководен екип

Кметът на Враца Калин Камено е част от важен ръководен екип за развитие на Северна България. На последната си среща комитетът за наблюдение е взел решение за създаване на подкомитет за инвестициите от фондовете на Кохезионната политика на ЕС в Северна България. Той ще се ръководи от председателите на трите Регионални съвета за развитие в северните райони за планиране - кметовете на Враца Калин Каменов, на Габрово Таня Христова и на Девня Свилен Шитов, съобщиха от НСОРБ. Предстои утвърждаване на вътрешни правила за неговата дейност.

От сдружението на общините съобщават, че на заседанието си Комитетът за наблюдение на Споразумението за партньорство  е приел Концепция за инвестициите от фондовете на Кохезионната политика на ЕС за програмен период 2021—2027 г. в Северна България. Тя отразява поетия ангажимент страната ни да насочи 50% от общото европейско финансиране от ЕФРР, ЕСФ+ и КФ към трите по-слабо развити региона за планиране на Северна България. От този тип целева подкрепа се изключват средствата за техническа помощ, от Програмата за храни и основно материално подпомагане и Фонда за справедлив преход. Въпреки това се очаква с прилагането на подхода средствата, с които ще разполагат общините в северните райони, да е почти два пъти повече в сравнение с програмен период 2014 – 2020 г.
2024-07-10 14:38:04