Тревожни данни! Монтана е сред първенците по застаряващо население

Тревожни данни! Монтана е сред първенците по застаряващо население

Средната възраст на населението на област Монтана е 47.7 години през миналата година, което нарежда областта на едно от първите места в страната по застаряващо население, сочат данните на териториалното статистическо бюро.

Статистиците в областта поясняват, че населението там към края на миналата година е 114 526 човека, което представлява 1.8% от населението на страната. В сравнение с 2022 г. населението на областта намалява с 1 646 човека, или с 1.4%.

В област Монтана мъжете са 55 426 (48.4%), а жените - 59 100 (51.6%), или на 1000 мъже се падат 1 066 жени. Броят на мъжете преобладава във възрастите от 1 до 59 години. С нарастването на възрастта се увеличава броят и относителният дял на жените от общото население на областта.

Към 31.12.2023 г. децата до 15 години са 14 724, или 12.9% от общия брой на населението на областта, спрямо миналата година относителният дял на децата от общото население се запазва същият.

През периода в областта хората от 15 до 64 навършени години са 67 533, или 59% от общия брой на населението на областта.

В края на годината хората на 65 и повече навършени години са 32 269, или 28.2% от населението на област Монтана. В сравнение с 2022 г. делът на населението в тази възрастова група нараства с 0.3 процентни пункта.

Така към края на годината общият коефициент на възрастова зависимост е 69.6%, т.е. на всеки 100 лица в "зависимите възрасти" (под 15 и над 65 години) се падат 70 лица в активна възраст.

Населението в трудоспособна възраст е 63 161 човека, или 55.1% от цялото население на областта, като мъжете са 34 178, а жените 28 983.

Населението над трудоспособна възраст е 35 514 човека, или 31.0% от цялото население на областта. Лицата под трудоспособна възраст са 15 851 човека, или 13.8% от цялото население на областта.

Коефициентът на демографско заместване е 59.3%, т.е. всеки 100 излизащи от трудоспособна възраст лица се заместват от 59 влизащи в трудоспособна възраст лица. Област Монтана е съставена от 11 общини според административно- териториалното деление на страната. Общината с най-малък брой население е Георги Дамяново с 1 961 човека, следвана от Чипровци с 2 738 човека. Най-голяма е община Монтана с 43 938 човека. Към края на миналата година в градовете на областта живеят 72 740 човека, или 63.5% от населението на областта, а в селата - 41 786, или 36.5%.
2024-07-06 13:53:53