Химко заработва с ново производство

Химко заработва с ново производство

Инсталация за зелен водород за слънчева енергия ще бъде изградена във Враца. Тя ще бъде на територията на бившия торов завод „Химко“. Инвестиционното намерение е внесено в Община Враца и местната екоинспекция от столична фирма. Инсталацията ще произвежда водорода чрез алкална електролиза, захранвана от фотоволтаична централа с мощност 100-120 мегавата. Първите фотоволтаични полета ще бъдат обособени на територията на „Химко“. Изграждането им ще е на етапи. Инвеститорът уточнява че в близост до нефункциониращия комбинат минава газопровод, част от националната газопреносна мрежа. На територията му има изградена газопреносна станция, където може да се инжектира произведения водород. Необходимата вода за производството на водорода, инвеститорът е декларирал, че ще доставя от язовир „Дъбника“ като ще използва съществуващата помпена станция и водопровода на Химко до площадката. Плануваното годишно потребление на вода от язовира ще е в рамките на 0.6 на сто от обема му при наличие на сухи периоди. Дружеството има намерение да прокара сондаж с дълбочина до 150 метра. От фирмата мотивират намерението си с протичащия процес в ЕС.

 
2024-06-11 14:58:54