Отчуждават имоти заради обхода на Оряхово

Отчуждават имоти заради обхода на Оряхово

Обходен път ще бъде направен при Оряхово. По този повод правителството взе решение да се отчуждят имоти – частна собственост, необходими за изграждането на трасето. Обходният път е част от проекта за второкласния път П-11 Мизия - Оряхово - Крушовене. Имотите се намират в землищата на град Оряхово, селата Лесковец и Селановци. Средствата за обезщетяване на собствениците са за сметка на Агенция „Пътна инфраструктура“. Решението може да се обжалва пред административния съд по местонахождение на имотите в 14-дневен срок от съобщаването му на заинтересованите лица по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Поради отпаднала необходимост, от Областна дирекция по безопасност на храните - Видин към Българската агенция по безопасност на храните към Министерството на земеделието и храните се отнема правото на управление върху имот-публична държавна собственост. Той се намира във видинското село Кошава и представлява поземлен имот с площ от 305 кв. м и построена в него сграда със застроена площ от 46 кв. м. Имотът се обявява за частна държавна собственост. Областният управител на Видин трябва да състави акт за частна държавна собственост.

 
2024-05-23 09:34:28