Скок на варицелата в Монтанско, има и двама нови с коклюш

Скок на варицелата в Монтанско, има и двама нови от коклюш

През миналата седмица за област Монтана са регистрирани 64 случая на остри заразни заболявания, съобщиха от РЗИ. 43 са установените дихателни инфекции за периода, нови 39 случая има регистрирани с варицела срещу 22 за предходната седмица. Засечени със скарлатина са 2 случая срещу 1 за предходната седмица, като има и двама нови установени с коклюш.

Ежедневно се извършват епидемиологични проучвания и се дават указания за необходимите противоепидемични мерки в засегнатите детски и учебни заведения, поясняват здравните инспектори.

За периода са доказани и 17 случая с чревни инфекции – 16 с ентероколит и един с ротавирусен гастроентерит. От РЗИ-Монтана допълват, че през седмицата е регистриран и един случай на невроинфекция. През отчетната седмица е съобщен един потвърден случай на вродена токсоплазмоза.

През седмица нивото на интензивност на епидемичния процес на грип и остри респираторни заболявания (ОРЗ) е завишено, спрямо предходната седмица. Общата заболяемост е 36,49 на 10 000 души, като са регистрирани 14 случая на ОРЗ. Сред наблюдаваните общо 3837 лица от всички възрастови групи, най-висока е заболяемостта във възрастовата група 5-14 г. – 162,16, следвана от възрастовата група 0-4 г. – 132,45.
2024-05-15 11:40:41