Увеличават се местата за настаняване в Монтана

Увеличават се местата за настаняване в Монтана

През февруари тази година в област Монтана са функционирали 28 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на леглата в тях е 1 413. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) се е увеличил с 16.7%.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през февруари е 6 314 или с 6.2% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

Пренощувалите лица през периода се увеличават с 11.6% в сравнение със същия период на 2023 година. От всички пренощували лица 94.9% са български граждани, като са реализирали средно по 1.8 нощувки. Пренощувалите чужди граждани са 5.1% и са реализирали средно по 2.3 нощувки.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през февруари 2023 г. е 15.4%, като се наблюдава намаление с 4.0 процентни пункта в сравнение с февруари 2023 година.

Приходите от нощувки през февруари 2024 г. достигат 358 160 лв., или с 27.7% повече в сравнение с февруари 2023 година. Регистрирано е увеличение в приходите както от чужди граждани, така и от български граждани.

През периода с най-голям дял (69.9%) от общия брой са нощувките на чужди граждани от страни в Европейския съюз. Най-много нощувки са реализирани от граждани на Гърция, следвани от тези на Румъния и Сърбия. През февруари местата за настаняване в област Монтана са посетили граждани на 31 държави.
2024-04-30 14:32:03