Туристи от 28 държави са нощували във Видинско за месец

Туристи от 28 държави са нощували във Видинско за месец

През февруари местата за настаняване в област Видин са посетили гости от 28 държави, сочат данни от анализ на НСИ.

С най-голям дял (70.6%) от общия брой са нощувките на чужди граждани от страни в Европейският съюз, като най-много нощувки са реализирани от гости от Румъния - 103, следвани от граждани на Германия - 85 и Унгария - 43 нощувки.

Цифрите показват, че за периода в област Видин са функционирали 24 места за настаняване с 10 и повече легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 490, а на леглата - 914. В сравнение с февруари 2023 г. общият брой на местата за настаняване (функционирали през периода) е с 2 по-малко.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през февруари 2024 г., е 3 867 или със 7.1% повече в сравнение със същия месец на предходната година.

В сравнение с месец януари 2024 г. се наблюдава увеличение на реализираните нощувки с 37.1%, като тези от чужди граждани се увеличават с 6.0%, а тези от български граждани се увеличават - с 42.8%.

Пренощувалите лица през февруари 2024 г. се увеличават с 49.4% в сравнение със същия период на 2023 година. От всички пренощували лица 89.4% са български граждани, като са реализирали средно по 1.3 нощувки.

Пренощувалите чужди граждани са 10.6% от всички пренощували лица, и са реализирали средно по 1.5 нощувки.

Приходите от нощувки през февруари 2024 г. достигат 229 771 лв., или с 35.5% повече в сравнение с февруари 2023 година. Регистрирано е увеличение в приходите от български граждани с 42.0%, а при чуждите граждани увеличението е с 3.3%.

 

 

 

 
2024-04-29 15:17:11