Атрактивни специалности предлагат белослатинските училища

Атрактивни специалности предлагат белослатинските училища

„Панорама на образованието" се проведе в Бяла Слатина.

Събитието бе организирано от общината и Регионално управление на образованието – Враца.

Панорамата е насочена към завършващите седмокласници и е своеобразна среща между ученици от 7 клас, гимназисти, преподаватели, родители, представители на бизнеса.

В поредното и издание нучастие взеха: Средно училище „Васил Левски“; Професионална агротехническа гимназия „Никола Й. Вапцаров“; Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“, както и училищата в Габаре и Галиче.

Трите средни училища и двете професионални гимназии в община Бяла Слатина, всяка по свой креативен начин представи училището и предлагания прием.

Професионална агротехническа гимназия „Никола Йонков Вапцаров“ гр. Бяла Слатина предлага обучение по специалности пряко свързани с бъдещето на нашите деца: „Механизация на селското стопанство“, “Спедиция, транспортна и складова логистика“ ; "Експлоатация на автомобилния транспорт" ; „Компютърна техника и технологии“ и “Икономическа информатика“.

Професионализъм, творчество, креативност! С това мото Средно училище „Христо Ботев“ с. Габаре предлага на учениците прием по професия „Готвач“.

Професионална гимназия по облекло „Елисавета Багряна“ гр. Бяла Слатина- училище с дългогодишни традиции и опит в професионалното образование, предлага прием по професии: „Моделиер - технолог на облекло", „Готвач"- дуална система на обучение и от предстоящата учебна година и по професия „Хлебар-сладкар“, (дуална система на обучение).

Средно училище „Христо Ботев“ с. Галиче предлага прием в професионално направление „Растениевъдство и животновъдство“ по професия: „Техник-растениевъд“.

 Средно училище „Васил Левски“ гр. Бяла Слатина, предлага прием в 2 паралелки с обществено значими специалности, утвърдената за училището и общината профилирана паралелка „Софтуерни и хардуерни науки“ и професионална паралелка по специалност “Електронна търговия“.

Поздрав към присъстващите отправи Боряна Петкова- зам. кмет на Община Бяла Слатина, пожелавайки им всеки да направи своя информиран, правилен и мотивиран избор.

 

 


2
3
5
6
7


2024-04-24 11:07:52