Деца и семейства от Лом получават образователна и социална подкрепа

Деца и семейства от Лом получават образователна и социална подкрепа

Стотици деца и семейства от уязвимите групи на територията на община Лом получват образователна и социална подкрепа по важен проект. Той се изпълнява от Община Лом в партньорство с Фондеция „Рома – Лом“ и Фондация SAVE A CHILD от гр. Трондхайм, Норвегия и е на стойност 461 642 евро. Реализиран е в рамките на 25 месеца, а на 12-ти април в заседателната зала на Фондация „РОМА“ се проведе заключителна конференция, на която бяха представени постигнатите резултати.

Отчетено бе, че всички поставени цели са изпълнени, а от различни услуги по проекта са се възползвали 114 деца на възраст 0 – 3 години, 332 деца на възраст 4 – 6 години, както и 201 родители на деца от целевите групи.

Основни целеви групи са: 350 деца от 0 до 6 г. в изолирани и бедни градски райони в Община Лом, с концентрация на проблеми, създаващи риск от бедност, социално изключване и маргинализация; 200 родители, настойници или обгрижващи лица.

Общата цел на проекта бе да се предостави подкрепа на деца в ранна възраст и семейства от уязвими групи от ромски общности в Община Лом за подобряване на достъпа до здравна грижа, формиране на родителски умения, подобряване на семейната среда, повишаване на училищната готовност на децата, и ограничаване на предаването на бедността между поколенията.

Специфичните цели на проекта бяха да се създадат, обособят, развият и надградят 3 функционално свързани хъба, които да предоставят функционално свързани услуги за образование и грижи в ранна възраст за децата от целевите групи и техните родители.

Гост на събитието бе Димитър Русинов, управител на „Проект Сървиз“, който връчи сертификатите на педагогическите специалисти - участници в трите модула на обученията по „Социално-емоционално учене“, които се проведоха през февруари и март 2024 г. във Вършец.
2024-04-17 11:02:20