Раздават хранителни продукти в Оряхово

Раздават хранителни продукти в Оряхово

Хранителни продукти по "Програма за храни и основно материално подпомагане 2021-2027г. -  Европейски социален фонд плюс“ се раздават в община Оряхово. Всички правоимащи лица ще помагат да получат продуктите си от 10 април (сряда) на ул. "Коста Лулчев" №20 (сградата на Дирекция социално подпомагане) с работно време от 09.00 ч. до 16.00 ч. всеки работен ден, срещу представяне на документ за самоличност (лична карта).


1


2024-04-08 14:10:39