Ремонтират общински път с над 6 млн. лв.

Ремонтират общински път с над 6 млн. лв.

С пореден одобрен проект се похвали кметът на община Брусарци Наташа Михайлова. С над 6 млн. лв. ще бъде извършена рехабилитация на общинския път Смирненски – Буковец, който е с обща дължина от 5,033 км.

„Ремонтът ще бъде разделен на три участъка, като целта на проекта е възстановяване и подобряване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, и пътното тяло с оглед  осигуряване условия за безопасност на движението, комфорт на пътуващите и добро отводняване на пътя в разглеждания участък“, съобщиха от общината.

Пътят е третокласен, републикански път и обслужва главно движението от село Смирненски – село Буковец  - село Одорково до Е-79 Видин – София при село Белотинци, като осъществява връзка между община Брусарци и път Е-79. С нагъната и повредена пътна настилка е.

„Трасето на пътя минава през две населени  места – две села с обща дължина на пътния участък през тях от около 2.1 км. В населените места част от пътя е благоустроен – направена е вертикалната планировка, тротоари, бордюри, озеленяване, канализация, вертикална и хоризонтална маркировка. Както в населените места, така и извън тях пътната настилка не е в добро състояние и се нуждае  от ремонт“, поясниха от местната администрация.

Общата стойност на проекта възлиза на 6 321 014,39 лв., която включва разходите за строително-монтажи работи, строителен и авторски надзор.

 
2024-04-03 13:17:29