Търсят доставчик на храна за врачанската болница

Търсят доставчик на храна за врачанската болница

Доставчик на храна за пациенти и служители търси врачанската МБАЛ „Христо Ботев“. Прогнозната стойност на поръчката е 1 млн. и 766 хил. лв. без ДДС. Кандидатите ще са ясни след 9 април. Договорът със спечелилата фирма ще е за срок от 2 години. Той ще влезе в сила от денят на подписването му. Условието поставено пред доставчика е да не използва подизпълнители. Храната – закуска, обяд и вечеря ще се доставя ежедневно. Част от нея трябва да е съобразена с част от различните видове диети на лекуваните пациенти. Друга част е предпазна храна за служители със специфичен характер на труда, храна за дежурен персонал, храна за пациенти на хемодиализа. Залегнала в доставката е и подкрепително тонизираща храна за кръводарители. При установено несъответствие или отклонение от минимално задължителните нормативни стандарти и изисквания изпълнителят ще бъде задължен за своя сметка за осигури проби и анализи включително и в оторизирана лаборатория е условие поставено от болницата.

Външни фирми доставят храна в здравното заведение след закриването на кухненския блок. Стъпката предприе предишния изп. директор д-р Петър Керемедчиев. Сега предстои кухненският блок да бъде ремонтиран и там ще бъде ремонтиран новия ядрено магнитен резонанс, за чиято покупка средства осигури държавата.
2024-03-29 14:04:55