Мащабен проект преобразява пешеходната зона

Мащабен проект преобразява пешеходната зона

След одобрен инвестиционен проект и влязло в сила разрешение за строеж,  се очаква започването на строително- ремонтните дейности  по проект  „Ремонт и благоустройство на пешеходно пространство по ул. "Димитър Благоев" гр. Бяла Слатина“. 

По проекта се предвижда демонтиране на съществуваща настилка от бетонни плочи и бордюри от бял камък и полагане на нова настилка от бетонни плочи цвят капучино. Изграждане на зелени площи в средната част на пешеходното пространство и зелени площи около дървесната растителност с предвидени места за сядане.

Върху бетоновите стени на зелените площи се предвиждат нови дървени пейки, монтаж на нови метални кошчета, нови паркови осветителни тела, нов парков часовник, монтаж на паркова чешма /фонтанка/.

„С изпълнението на дейностите по настоящия проект, централната алея на града ще придобие по- красив, по- уютен и естетически издържан облик, какъвто жителите на  Бяла Слатина заслужават“, убеден е кметът инж. Иво Цветков.

 

 


2


2024-03-19 18:12:19