»стори€та намери своите нови разказвачи

»стори€та намери своите нови разказвачи

¬ навечерието на национални€ празник - 3 март и на 145-тата годишнина от приемането на “ърновската конституци€ учениците от 4.а клас на III ќ” „»ван ¬азов“ – гр. Ѕерковица откриха тематична изложба в сградата на ќбщинска администраци€ - Ѕерковица, посветена на един от бележитите моменти в нашата най-нова истори€ - написването на първи€ основен закон на “ретата българска държава. “ехен ръководител е г-жа ‘илонка √оранова, начален учител и преподавател по „овекът и обществото на четвъртокласниците.

»зложбата бе открита от кмета –адослав Ќайденов, който бе особено развълнуван, защото проектите, които се показват на широката общественост, са наистина забележителни. √-н Ќайденов приветства родолюбивото и задълбочено изследване на децата и поздрави техните учители за примера и добродетелите, с които възпитават берковските деца. —ред гостите на събитието бе и г-н »ван  ирилов, председател на ќб—-Ѕерковица, който приветства инициативата и допълни, че всички това е свързано с възпитанието на децата в родолюбив дух, а той е в основата на общи€ успех.

ћеропри€тието е част от общинската образователна програма „Ѕерковица –  орени и криле”, създадена по инициатива на кмета. ÷елта й е чрез различни про€ви да бъде провокиран интересът на децата и младите хора към необ€тната българска истори€, към важните дати и събити€ от историческото ни минало, към живота и делата на бележити българи и личности от Ѕерковица.

¬ърху 10 платна четвъртокласниците са представили сво€ прочит на събити€та и главните действащи лица отпреди век и половина, поставили началото на младата българска държава. ¬ продължение на 3 седмици учениците са проучвали различни исторически източници, атласи, снимки, т.н. и с гол€м ентусиазъм са изработили своите табла, книжки и мисловни карти.

«а интереса към темата и новите факти, научени по време на подготовката, децата разказаха, че са навлезли в сферата на политиката, ко€то е едновременно и трудна, и вдъхнов€ваща. “е споделиха, че най-гол€мо впечатление им направили малко известните факти. 

¬ие знаете ли, попитаха те кмета и екипа му, че “ърновската конституци€ е била една от най-демократичните, прогресивни и новаторска за времето си? јми фактът, че макар и създадена от неопитни политици, 2/3 от т€х са владеели френски, а половината – френски и друг език, а около 70 души са били активни участници в националноосвободителното движение преди ќсвобождението? ј какво ще кажете за фактът, че  онституци€та е приета в същата сграда, в ко€то през декември 1872 година е бил разпитван Ћевски, след като бил заловен край  ъкрина? јми знаете ли, че има делегати от Ѕерковица на ”чредителното събрание, приело “ърновската конституци€?

“ези и още много други въпроси откриват своите отговори в проектите на децата.   

ѕо повод предсто€щи€ национален празник – 3 март, кметът подари на класа българското знаме и конституци€та на вс€ко дете. »зложбата „“ърновска конституц舓 ще е експонирана от 22 февруари до 8 март в сградата на ќбщинска администраци€ – Ѕерковица, ет. 2.

«апов€дайте!


1
2
3


2024-02-22 16:07:39