КОЦ-Враца стартира строеж на ново отделение и бункер за втори линеен ускорител

КОЦ-Враца стартира строеж на ново отделение и бункер за втори линеен ускорител

Стартира разширението на онкологичния и лъчетерапевтичен център във Враца.

За целта се изгражда лабиринт с 300 куб.см бетон, в който ще бъде монтиран втори линеен ускорител, съобщиха от КОЦ-Враца. За функционирането му ще бъдат обособени техническо помещение, командно помещение, предверие, две съблекални за пациентите, помещение за сървър, ел. табло и UPS.

“КОЦ-ВРАЦА“ ЕООД е единственото лечебно заведение, което обслужва пациенти с онкологични заболявания от трите области в Северозападна България. Решението за разширението е на ръководството на центъра – на управителя д-р Григор Томов, на началника на отделението по лъчелечение и на медицинския съвет. Целта е повишаване на качеството на здравните услуги.

“По плана за възстановяване и устойчивост очакваме от Министерството на здравеопазването нов втори ускорител. За тази цел изграждаме второ процедурно помещение. В момента разполагаме с един линеен ускорител и един компютър-томограф, с които работим по най-модерните техники на лъчелечение по европейски стандарти. Със собствени средства през изминалите години купихме модерна дозиметрична апаратура, както и единствена по рода си в страната верификационна апаратура за проверка на дозиметричните планове за пациентите. С втори линеен ускорител ще осигурим непрекъсване на лъчелечението на пациентите, когато се наложи техническа профилактика на един от двата линейни ускорителя. Ще бъдат включени нови методики на лъчелечение, например радиохирургия. Ще се използват скъпоструващите планираща, дозиметрична и верификационна системи и за двата ускорителя. Ще се увеличи капацитета за лъчелечение на лечебното заведение”, уточниха от КОЦ-Враца.

Линейният ускорител се използва за външно облъчване на пациентите с ракови заболявания. Терапията касае отделни части или органи, като осигурява постоянна доза от високо енергийни рентгенови лъчи в областта на тумора.

Предвижда се построяването и на ново стационарно отделение за пациентите, което ще разполага с 30 легла. То ще е на втория етаж на Лъчелечебния център, и ще отговаря на всички съвременните изисквания.

Инвестицията се прави с със собствени средства, а дейностите се очаква да приключат до края на тази година.

 


2
4
6


2024-02-21 10:33:05