Детски градини с презентации, показващи успешни практики

Детски градини представиха доклади и презентации, популяризиращи успешните им практики през годините

Днес в ХГ „Проф. Марин Върбанов“ в Оряхово се проведе Общинска конференция, организирана от Методично обединение на детските учители в Община Оряхово на тема: „Повишаване на качеството на образование и придобиване на ключови компетентности от децата“ с подтема „Това сме ние и нашата детска градина“ с участието на учители и директори.

Целта на този форум, включен в плана за дейността на РУО-Враца за учебната 2023/2024 е усъвършенстване на прилаганите образователни модели от детските градини, популяризирането на успешни практики, свързани с повишаването на качеството на образование и придобиване на ключови компетентности от децата.

Детските градини на територията на общината – ДГ „Пролет“ - Оряхово, ДГ „Дружба“ - Оряхово, ДГ „Мир“ – с. Селановци и ДГ „Слънчице“ – с. Остров представиха доклади и презентации, популяризиращи успешните им практики през годините до днес.

Журито в състав Асен Бошнаков – директор Дирекция „Административно обслужване, образование, култура, спорт и туризъм“, Лидия Петрова – главен експерт "Образование" и Илиян Тодоров – главен специалист „Връзки с обществеността, медийна и културна политика“ единодушно взеха решение класиращата се Детска градина, която предстои да вземе участие в Регионалния форум да е ДГ„Пролет“ – Оряхово с директор Венелина Йонова с презентация на тема: „Да бъдем деца заедно с нашите деца“.

 

 
2024-02-08 12:26:14